Inscription / Anmeldung

Séminaire Open Access - 7 novembre 2019 / Open Access Seminar - 7. November 2019

Délai d'inscription: 25 octobre 2019 / Anmeldefrist: 25. Oktober 2019

Contact / Kontakt : Elisabeth Mauron-Hemmer, mauron-hemmerE@edufr.ch